Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Welke schuldeiser heeft recht op de zorgtoeslag?

8 september 2021
Een schuld kan invloed hebben op de zorgtoeslag. Schuldeisers kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op de zorgtoeslag. We leggen uit wie in welke situatie recht heeft op de zorgtoeslag.
schuldeiser voorrang zorgtoeslag

Mag de zorgverzekeraar beslag leggen op de zorgtoeslag?
In principe is er sprake van een beslagverbod. Dat betekent dat de hoofdregel is dat er geen beslag mag worden gelegd op de zorgtoeslag. Een uitzondering geldt  voor ‘een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming’. Omdat de zorgtoeslag een tegemoetkoming is voor de betaling van de zorgpremie van de basisverzekering, mag alleen de huidige zorgverzekeraar beslag leggen als die een vordering heeft voor de de basisverzekering. Er kan geen beslag op de zorgtoeslag worden gelegd door een voorgaande zorgverzekeraar, of voor vorderingen van bijvoorbeeld het eigen risico of de aanvullende verzekering.

Welke andere schuldeisers kunnen aanspraak maken op de zorgtoeslag?
Naast de huidige zorgverzekeraar, kunnen ook de Belastingdienst en het CJIB aanspraak maken op de zorgtoeslag. De Belastingdienst kan teveel ontvangen zorgtoeslag verrekenen. En daarnaast kan het CJIB in opdracht van het CAK de zorgtoeslag omleiden.

Welke schuldeiser heeft voorrang?
De volgende volgorde geldt:

  • verrekening is het sterkste recht;
  • na verrekening volgt de omleiding van de zorgtoeslag door het CJIB in opdracht van het CAK;
  • daarna volgt beslag van de zorgverzekeraar.

Stopt het beslag of de verrekening bij tijdelijke afmelding als wanbetaler?
Wanneer de bestuursrechtelijke premie tijdelijk niet meer betaald hoeft te worden (opschorting)  , bijvoorbeeld omdat er een betalingsregeling is of gebruik is gemaakt van een uitstroomregeling, dan stopt de inning van de bestuursrechtelijke premie. Het CJIB zal dan de zorgtoeslag niet meer omleiden en ook geen beslag meer leggen. Of het beslag op de zorgtoeslag van de zorgverzekeraar ook stopt, hangt  af van de afspraken tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar. De opschorting van de bestuursrechtelijke premie heeft geen invloed op verrekening van teveel ontvangen toeslagen door de belastingdienst.

Stopt het beslag of de verrekening na de definitieve afmelding ?
Is de verzekeringsnemer definitief afgemeld als wanbetaler? Dan worden het beslag op de op de zorgtoeslag en de eventuele omleiding door het CJIB en beëindigd. Na definitieve afmelding is immers de volledige schuld voldaan of kwijtgescholden. De Belastingdienst kan nog wel teveel ontvangen toeslag verrekenen.