Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Verslag Themadag Schouders Eronder en Zorgverzekeringslijn

20 april 2021
De premie voor de zorgverzekering is de nummer 1 betalingsachterstand onder jongeren én een belangrijke voorspeller voor meer financiële problemen. Reden voor Zorgverzekeringslijn en Schouders Eronder om samen een themadag over jongeren en schulden te organiseren.
jongeren schulden

Zorgverzekeringsschulden komen zelden alleen
‘Zorgverzekeringsschulden komen zelden alleen, meestal is er meer aan de hand. Maar wij kunnen dit niet alleen. Daarom is het ook zo belangrijk om met de hele keten in gesprek te gaan”, stelt Niki van Loon van Zorgverzekeringslijn. Schouders Eronder is erop gericht om professionals in de Schuldhulpverlening qua kennis en kunde te verstevigen, verduidelijkt projectleider Anne Vreeman. ‘We slaan met Schouders Eronder een brug tussen praktijk en beleid. En we maken daarbij gebruik van inzichten uit de wetenschap en de uitvoering, juist die vervlechting is erg belangrijk in de aanpak van complexe vraagstukken. De Schouders Eronder Methode helpt professionals om een knelpunt af te pellen, waar schuurt het? Heeft dat te maken met de organisatie, met het bestuurlijke mandaat, met de samenwerking in de keten? De methodische aanpak levert vaak heel veel op.’

Ruim honderd professionals met elkaar in gesprek
Dagvoorzitter Rick van der Kleij leidt de ruim honderd professionals – een gevarieerd palet van schuldhulpverleners, jongerenwerkers, beleidsadviseurs tot bewindvoerders – vandaag langs verschillende sprekers uit wetenschap en praktijk. De centrale vraag: ’Hoe bereiken we jongeren met schulden?’

Lees de inzichten van de verschillende sprekers

Daan Hoefsmit, programmadirecteur VWS : ‘We hebben het niet alleen over schulden, maar over bestaanszekerheid’

Rosanne Oomkens, onderzoeker Panteia: Zorgwekkende cijfers en trends

Michelle Achterberg – Schuldhulp: oog voor het jongerenbrein

Talkshow – ‘Schulden zijn geen trending topic voor jongeren’

De presentaties van de sprekers kun je ook nog bekijken.

Verdiepende sessie Jongeren met Schulden
Op 30 maart gingen professionals uit de schuldhulpverlening in een verdiepende sessie van Schouders Eronder en Zorgverzekeringslijn verder met de vraag: Hoe kunnen we jongeren met schulden (eerder) bereiken? Aan de hand van de Schouders Eronder Methodiek werden allerlei knelpunten en praktische oplossingsrichtingen ingebracht.
Lees het verslag van deze verdiepende sessie.